Siri Barang Kemas

(Jewellery Series)

999 (24K) – RM157.69

950 (23K) – RM149.95

916 (22K) – RM144.80

875 (21K) – RM138.35

835 (20K) – RM131.91

750 (18K) – RM119.02

Siri Pengumpul

(Collector Series)

 

 

999 (24K) – RM157.69

 

 

 

Siri Dinar Emas

(Gold Dinar Series)

1 Dinar – RM615.40

5 Dinar – RM3077.00

10 Dinar – RM6154.00

-

-

-

-

-

Tarikh Kemaskini: Rabu 23 April 2014