Siri Barang Kemas

(Jewellery Series)

999 (24K) – RM152.00

950 (23K) – RM144.55

916 (22K) – RM139.59

875 (21K) – RM133.38

835 (20K) – RM127.17

750 (18K) – RM114.75

Siri Pengumpul

(Collector Series)

 

 

999 (24K) – RM152.00

 

 

 

Siri Dinar Emas

(Gold Dinar Series)

1 Dinar – RM593.26

5 Dinar – RM2966.30

10 Dinar – RM5932.60

-

-

-

-

-

Tarikh Kemaskini: Khamis 23 Oktober 2014