Siri Barang Kemas

(Jewellery Series)

999 (24K) – RM161.56

950 (23K) – RM153.48

916 (22K) – RM148.10

875 (21K) – RM141.37

835 (20K) – RM134.64

750 (18K) – RM121.17

Siri Pengumpul

(Collector Series)

 

 

999 (24K) – RM161.56

 

 

 

Siri Dinar Emas

(Gold Dinar Series)

1 Dinar – RM629.43

5 Dinar – RM3147.15

10 Dinar – RM6294.30

-

-

-

-

-

Tarikh Kemaskini: Jumaat 17 April 2015