Siri Barang Kemas

(Jewellery Series)

999 (24K) – RM162.00

950 (23K) – RM154.05

916 (22K) – RM148.75

875 (21K) – RM142.13

835 (20K) – RM135.50

750 (18K) – RM121.25

Siri Pengumpul

(Collector Series)

 

 

999 (24K) – RM162.00

 

 

 

Siri Dinar Emas

(Gold Dinar Series)

1 Dinar – RM632.19

5 Dinar – RM3160.95

10 Dinar – RM6321.90

-

-

-

-

-

Tarikh Kemaskini: Selasa 24 Februari 2015