Siri Barang Kemas

(Jewellery Series)

999 (24K) – RM154.88

950 (23K) – RM147.29

916 (22K) – RM142.22

875 (21K) – RM142.81

835 (20K) – RM129.57

750 (18K) – RM116.91

Siri Pengumpul

(Collector Series)

 

 

999 (24K) – RM154.88

 

 

 

Siri Dinar Emas

(Gold Dinar Series)

1 Dinar – RM604.44

5 Dinar – RM3022.20

10 Dinar – RM6044.40

-

-

-

-

-

Tarikh Kemaskini: Khamis 24 Julai 2014