Siri Barang Kemas

(Jewellery Series)

999 (24K) – RM147.29

950 (23K) – RM139.93

916 (22K) – RM135.02

875 (21K) – RM128.88

835 (20K) – RM122.74

750 (18K) – RM110.47

Siri Pengumpul

(Collector Series)

 

 

999 (24K) – RM147.29

 

 

 

Siri Dinar Emas

(Gold Dinar Series)

1 Dinar – RM573.84

5 Dinar – RM2869.20

10 Dinar – RM5738.40

-

-

-

-

-

Tarikh Kemaskini: Khamis 27 November 2014